فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

64

کالا

سوئیچ 5 پورت گیگابیتی تندا مدل SG105
سوئیچ 5 پورت تندا مدل S105
سوئیچ 8 پورت تندا مدل S108
سوئیچ 5 پورت دی لینک DGS-1005A
سوئیچ 8 پورت گیگابیتی برند HTF مدل HT-S2008N
سوئیچ 5 پورت گیگابیتی برند HTF مدل HT-S2005N
سوییچ+PoEدوربرد مدلDES-F1006P-E
سوئیچ PoE SMCمدل GS10P-SMART
سوییچ 2 پورتUSBدی-لینک KVM-222
سوئیچ لایه 2 مدیریتی SMC 6128-PL2
سوئیچ لایه 2 مدیریتی SMC 6724AL2
سوییچ گیگابیتی IP-COM مدل G3224P
سوئیچ 16پورت گیگابیتی تندا مدل TEG1016D
سوئیچ 8 پورت گیگابیتی تندا مدل SG108
سوئیچ 16 پورت تندا مدل S16
سوئیچ 8 پورت تندا مدل TEG1008D
سوئیچ 5 پورت تندا مدل TEG1005D
سوئیچ 5 پورت تندا مدل TEF1005D
سوئیچ 16 پورت تندا مدل TEF1016D
سوئیچ 16 پورت تندا TEG1016G