فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

64

کالا

سوئیچ 5 پورت گیگابیتی تندا مدل SG105
سوئیچ 5 پورت دی لینک DGS-1005A
سوئیچ 24 پورت تندا مدل TEF1024D
سوییچ 5 پورت دی-لینک DES-1005C
سوییچ 8 پورت دی-لینک DES-1008C
سوئیچ 8 پورت گیگابیتی برند HTF مدل HT-S2008N
سوئیچ 5 پورت گیگابیتی برند HTF مدل HT-S2005N
سوییچ 24 پورت گیگابیتی دی-لینک DGS-1024C
سوئیچ PoE SMCمدل GS10P-SMART
سوییچ 2 پورتUSBدی-لینک KVM-222
سوئیچ لایه 2 مدیریتی SMC 6128-PL2
سوئیچ لایه 2 مدیریتی SMC 6724AL2
سوییچ گیگابیتی IP-COM مدل G3224P
سوئیچ 16پورت گیگابیتی تندا مدل TEG1016D
سوئیچ 8 پورت گیگابیتی تندا مدل SG108
سوئیچ 5 پورت تندا مدل S105
سوئیچ 16 پورت تندا مدل S16
سوئیچ 8 پورت تندا مدل TEG1008D
سوئیچ 8 پورت تندا مدل S108
سوئیچ 5 پورت تندا مدل TEG1005D