فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

6

کالا

ماژول فیبرنوری سیسکو GLC-LH-SMD
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-SX-MM
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل SFP-10G-LR
ماژول فیبرنوری سیسکو مدل SFP-10G-SR
ماژول فیبر نوری سیسکوGLC-LH-SM
ماژول فیبر نوری SMC مدل 1GSFP-LX