فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

4

کالا

قلم فیبر نوری 10 کیلومتر مدل LEO-LP650S
قلم فیبر نوری برند اپترون مدل LEO-LP050-MT
قلم فیبر نوری مدل NS-LP650T10
قلم فیبر نوری Visual Fault Locator