فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

23

کالا

پچ کورد فیبر LC-SC سینگل مود نگزنس 2 متری
پچ کورد فیبر SC-SC سینگل مود نگزنس 2 متری
پچ کورد فیبر LC-LC سینگل مود نگزنس 2 متری
پچ کورد فیبر SC-LC مالتی مود نگزنس 2 متری
قلم فیبر نوری 10 کیلومتر مدل LEO-LP650S
قلم فیبر نوری برند اپترون مدل LEO-LP050-MT
پچ کورد فیبر LC-LC سینگل مود نت پلاس
پچ کورد فیبر LC-SC سینگل مود نت پلاس
پچ کورد فیبر SC-LC سینگل مود نگزنس
پیگتیل SC سینگل مود 1.5متری نگزنس
پیگتیل فیبر SC مالتی مود نت پلاس
پیگتیل SC مالتی مود 3 متری نت پلاس
قلم فیبر نوری مدل NS-LP650T10
قلم فیبر نوری Visual Fault Locator
پچ پنل فیبر نوری نت پلاسNP-9566-P
پچ پنل فیبر نوری نت پلاسNP-9102HB
پچ پنل فیبر نوری AL-FDF 12C
مفصل فیبر نوری افقی
اداپتور فیبر نوری SC سینگل مود
اداپتور فیبر نوری SC مالتی مود