فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

14

کالا

پچ کورد UTP 0.5M نت پلاس Cat5e
پچ کورد UTP 1M نت پلاس Cat5e
پچ کورد UTP 3M نت پلاس Cat5e
پچ کورد UTP 5M نت پلاس Cat5e تمام مس
پچ کورد UTP 1M نت پلاس Cat6 تمام مس
پچ کورد 3 متری نت پلاس UTP CAT6 تمام مس
پچ کورد 2 متری نت پلاس UTP CAT6 تمام مس
پچ کورد 3 متری تمام مس CAT6 UTP برند اپترون
پچ کورد نیم متری CAT5 UTP برند DRJ
پچ کورد 3 متری CAT5 UTP برند DRJ
پچ کورد UTP 5M نت پلاس Cat6