فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

12

کالا

سینی رک ثابت عمق 30 سانتی متر
سینی رک ثابت عمق 20 سانتی متر
سینی رک ثابت عمق 42 سانتی متر
سینی رک ثابت عمق 62 سانتی متر
سینی رک متحرک عمق 45 سانتی متر
سینی رک ثابت عمق 80 سانتی متر
پیچ و مهره رک

پیچ و مهره رک

40,000

تومان

پاور ماژول 8 پورت
بلنک پنل رک 2 یونیت
بلانک پنل 1 یونیت
بلنک پنل رک 3 یونیت
بلنک پنل رک 4 یونیت